LågenFiske i Lågen

Lågen som renner ut i Mjøsa er kjent for sin rike fiskebestand med 20 arter i alt. Den mest kjente og ettertraktete er den store Mjøsa-ørreten, som kan bli opptil 15 kilo. Tidlig om sommeren er trolling etter den berømte fisken svært populært.

http://www.laagen-fiskeelv.no/